Persondatapolitik

Alle personlige oplysninger, som vi har indsamlet og fortsat indsamler, benyttes alene til firmaets almindelige omgang med vores kunder og til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtigelser overfor vore kunder.​

Vi opbevarer oplysningerne, så længe de er relevante for kundeforholdet og så længe som eventuel lovgivning foreskriver, at vi skal gøre det.

Ændringer af oplysninger
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter dine personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles, eller hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til os på n​r@nrkloak.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os